Källkritik i informationsdjungeln

Häng med i nyhetsvärlden

Det är fler och fler nyhetssajter som väljer att låsa sina artiklar så att endast betalande läsare kan se innehållet. Det här är något som de börjar göra eftersom de märkt att intäkterna från papperstidningar sjunkit drastiskt de senaste 20 åren och det här innebär att tidningarna inte kommer kunna

Väderprognoser i media

Väderprognos via TV, radio och internet har nu fått många år på nacken. Väderprognoser kallades långt tillbaka i tiden för [i]prognosticon[/i], som är grekiska och betyder ”Veta i förväg”. Väderprognoser handlar i grund och botten om att tyda atmosfärens olika processer . Analysmetoderna har skiftat och instrumenten har ändrats vartefter

Nyheter från försvaret

Försvaret jobbar ständigt med att se till att de kan erbjuda Sverige och dess invånare högsta möjliga säkerhet. Det här omfattar dock väldigt mycket pengar, särskilt när det ska genomföras särskilda övningar. I följande inlägg kommer du kunna läsa om exakt hur mycket den senaste militärövningen kostade staten, och varför

Läsa hela artikel

Du har precis läst rubriken och ingressen till en artikel om att en skola i Göteborg har delat upp klassen i kön under gymnastiken. Tjejerna dansar oc

Påverkan på val

Det finns mycket som är bra med internet: möjligheten att kolla fakta världen över, läsa vilken tidning man vill, beställa kläder från andra länder oc