Monthly Archives: april 2019

Internationella media

27 apr 2019 0
Idag har vi tillgång till internationella media på ett sätt som inte var möjligt för tjugo år sedan. Främst är det internet som ger oss möjligheter at

Väderprognoser i media

18 apr 2019 0

Väderprognos via TV, radio och internet har nu fått många år på nacken. Väderprognoser kallades långt tillbaka i tiden för [i]prognosticon[/i], som är grekiska och betyder “Veta i förväg”. Väderprognoser handlar i grund och botten om att tyda atmosfärens olika processer . Analysmetoderna har skiftat och instrumenten har ändrats vartefter

Nyheter från försvaret

12 apr 2019 0

Försvaret jobbar ständigt med att se till att de kan erbjuda Sverige och dess invånare högsta möjliga säkerhet. Det här omfattar dock väldigt mycket pengar, särskilt när det ska genomföras särskilda övningar. I följande inlägg kommer du kunna läsa om exakt hur mycket den senaste militärövningen kostade staten, och varför

luster