Olika slags medier

Nya medier

Idag finns det medier som ingen kunnat föreställa sig för trettio år sedan. Bland de olika medier som utvecklats i och med internet och den senaste gl

Internationella media

Idag har vi tillgång till internationella media på ett sätt som inte var möjligt för tjugo år sedan. Främst är det internet som ger oss möjligheter at

Radio

Det finns flera olika slags medier och bland de äldsta är radion. Upphovsmannen var Nikola Tesla, mannen som Teslabilarna är uppkallade efter. Under s

Seriösa bloggare

Idag kan vem som helst publicera artiklar genom både bloggar, FB och hemsidor. Det ger stora möjligheter, samtidigt som det kan vara svårt att veta vi
luster