Yearly Archives: 2021

De senaste decennierna har tekniken utvecklats i rask takt. Det här har lett till en digitalisering av samhället som underlättar människors vardag. Numera behöver du inte vänta tills du får tidningen i brevlådan eller på att nyhetsprogrammet på TV börjar. Digitalisering tillsammans med snabba internethastigheter har lett till att alla

Ibland kan man få uppfattningen att CRM endast är avsett att användas av företag som arbetar med e-handel. Inget kunde vara mer felaktigt. CRM är något som kan användas av i princip alla företag, så även konsultbyråer och andra företag som säljer tjänster. Det är till och med som så

I olika sammanhang kan det vara bra att veta vad olika människor tycker om saker och ting. Det har länge varit viktigt för staten att veta vad medborgarna tycker eller hur de upplever samhället och företag har använt sig av enkäter och andra intervjumetoder. Men nu har fler börjat använda

luster