Blog

Ekonominyheter

14 mar 2019 0

Ekonominyheter handlar om ekonomi, konjunkturer, skatter och företag. Mycket av de vanliga nyheterna handlar om ekonomi, då det är det medel som politiker har för att styra ett land, tillsammans med lagar. Det är därför som regeringens budget är så viktig. I ekonominyheterna fokuserar man särskilt på den ekonomiska aspekten av en nyhet.

Aktiemarknaden

Eftersom vi lever i en global värld, påverkas vi i Sverige av aktiemarkanden i USA, Japan och de stora länderna. Om den går ner i något stort land, så rapporteras det både i de vanliga nyheterna, för att sedan analyseras i ekonominyheterna. För många av oss kan aktiemarknaden känns som väldigt avlägsen, men det var problem på aktiemarknaden som skapade finanskrisen 2008, då många i USA blev arbetslösa och vissa även fick gå från sina hem.

Konjunktur

En konjunktur handlar om vilket håll ekonomin är på väg. För många vanliga företagare är det av vikt att ha koll på konjunkturer för att veta om de ska våga investera och nyanställa, eller om de ska ligga lågt och bara sköta företaget. Vi påverkas alla av konjunkturen och därför är sådana nyheter, trots sin teoretiska karaktär, viktiga att någorlunda förstå. Politikerna fattar många beslut utifrån vilket konjunktur som råder, för att samhället ska klara av motgångar och förebygga arbetslöshet.

luster