Blog

Förhoppningar om att hitta spår av liv på Mars

26 sep 2019 0

Om två år, 2021, kommer två rymdfarkoster att landa på planeten Mars. Tanken är att farkosterna ska borra efter prover djupt ner i planetens jordskorpa och att forskarna sedan ska analysera resultaten. Vad de hoppas upptäcka är spår av liv på planeten.

Är världen redo?

Det är Nasa och ESA, Europeiska Rymdstyrelsen, som har farkoster i luften, och Nasas forskningschef Jim Green tror att det bara kommer att ta några månader att analysera provresultaten. Han är även nervös inför vad som kommer att upptäckas, och tror inte att världen faktiskt är redo för att få besked om att det finns liv på Mars, om det skulle visa sig vara så. Han tror att vetenskapen är väldigt nära en sådan upptäckt.

Liv på andra planeter har gäckat mänsklighetens tankar länge. Ofta föreställs det som ett högintelligent liv med avancerad teknologi och möjlighet att bota alla sjukdomar. Här på planeten Jorden återstår dock en del arbete innan allt kan botas, men utvecklingen går framåt. Smärta i kroppen och lederna behandlas numera också med värme, motion och träning, och för dig som har artros höft eller i andra delar av kroppen finns Joint Academy redo att hjälpa till med träning via en personlig fysioterapeut för att du ska få ett mer aktivt liv med mindre smärta.

Förutsättningar för liv

En förutsättning för liv, som den moderna vetenskapen ser det, är att det finns vatten i någon form. Mars har vatten. Både i fast och flytande form har vetenskapen visat. Det finns så mycket fruset vatten på planeten att om det tinade skulle det täcka hela Mars med vatten. En ny isfyndighet under markytan hittades, och den är så stor att den ensam skulle lägga vattenytan 1,5 meter över marken om den smälte och spred ut sig över marken. Det har även ganska nyligen hittats flytande vatten, i en liten sjö i storlek med Hjälmaren, under en av glaciärerna.

Andra intressanta fynd som gjorts om Mars är även metangas. Det är en gas som biologiskt liv producerar, mikrobiologiskt liv, men även större djur som kor. Metangas försvinner efter ett tag, solljus och kemiska reaktioner bryter ner gasen efter några hundra år, i universums tid är det ett ögonblick. Det betyder att gasen kan vara relativt ny, men det kan även vara gas som blivit instängd för väldigt länge sedan och som nu läcker upp till planetens yta genom sprickor i jordskorpan.

Nasas farkost Curiosity har funnits på Mars sedan 2012 och har uppmätt metanhalten i planetens atmosfär flera gånger sedan dess. I början av 2019 uppmättes halter tre gånger högre än tidigare toppnoteringar och detta gav forskarna darrande nerver.

En teori är att det har funnits liv på planetens yta en gång i tiden, men att något hände med klimatet, vattnet försvann och med det allt ytlevande. Det kan även ha varit att allt eftersom ytan blev obeboelig sökte sig liv längre och längre ner under mark, kanske i form av mikrobiologiska organismer. Detta hoppas nu forskarna kunna få fler ledtrådar om när de djupa borrningarna ska äga rum 2021.

luster