Blog

Kulturnyheter

15 aug 2018 0

Kulturnyheterna behandlar vad som händer inom konst och kultur. De flesta tidningarhar en kulturdel som handlar om konst, teater, böcker och film. Som med alla nyheter kan det vara svårt att dra en klar gräns vad som är en nyhet och vad som är en kulturnyhet – många gånger kan de gå ihop. Om en författare blivit fängslad i en diktatur, är det både en politisk nyhet och något som kulturskribenter brukar skriva om.

Böcker

Genom att läsa kultursidor kan man få tips om bra böcker. Inom kulturnyheter är det vanligt att recensera ny litteratur, så att läsarna kan avgöra om de vill läsa böckerna eller inte. För det mesta är det inte bestsellers som John Grisham som recenseras, utan smalare böcker om människans existentiella livsvillkor. Ibland recenseras också faktaböcker eller biografier. Även många tidskrifter, som Allt om historia eller Illustrerad vetenskap, kan recensera böcker, men då inom sitt gebit.

Konst och teater

De som är mycket intresserade av konst och teater hittar de nyheterna främst på kultursidorna. Mycket av konst och teater behöver att man skriver skriver om det, så att människor ska gå och titta på föreställningarna eller utställningen. För många kan konst och teater verka ”konstigt”, men för andra är ett ett sätt att få beskriva sina känslor.

Idag recenseras också filmer på kultursidorna. Film och böcker är de grenar imom kulturen som de flesta människor konsumerar. De flesta tidningar recenserar nya filmer, men till skillnad mot böcker, så recenseras där också de stora filmerna – blockbusters.

Ibland skriver också kulturnyheter om tv-serier och om dataspel. Gränsen mellan finkultur och dålig kultur har slätats över: det finns många dataspel med en existensiell tanke och tv-serier som är lika välgjorda som filmer.

luster