Blog

Nyheter i tiden

18 jul 2019 0

Ja nyheter är någonting som alltid har intresserat människan ända sedan den grekiska soldaten Feidippides tid. Han sprang från staden Marathon på den östra delen av halvön Attika till Aten och flämtande berättade han nyheten att de grekiska styrkorna under ledning av Milton hade vunnit över persernas soldater i slaget år 490 före Kristus! Man kan verkligen föreställa sig scenen och se hur han pustande framförde sitt budskap för att enligt sägnen sedan falla ner död totalt utmattad av den hårda ansträngningen som löpningen innebar. Det kan också idag vara en ansträngning och utmaning att hitta rätt nyheter i den ständigt översköljande mediavågen som söker nya nyhetskonsumenter oavbrutet.

Nyheternas påverkan

Varför tycker då så många om att sätta sig ner och gå igenom skörden av dagens nyheter? En orsak är att man vill hålla sig uppdaterad eller ajour med omvärlden. Det kan vara ett bra sätt att få vetskap och tips om när en brottsvåg kommer över mitt samhälle. Då måste jag prata ihop mig med mina grannar och be dem hålla ögonen öppna och kanske rentav installera ett hemlarm som hjälper mig att skydda mitt hem. Idag är grannsamverkan en stor sak där man gemensamt håller sig uppdaterad om vad som händer i det egna området.

Det kan också vara nyheter om hur kronan försvagas vilket hjälper mig att kunna välja ett lämpligt resmål för min semester. Eller så är det helt enkelt så att jag är en allmän nyhetskonsument som vill ha ett underlag för mina samtal med medarbetare, kollegor och vänner.

Hur som helst är nyheterna en viktig del av vardagen för de flesta. Hur man väljer att tillgodogöra sig nyheter antingen genom gammelmedia som tryckta papperstidningar eller TV eller genom att få en nyhetsflash direkt i sin mobiltelefon det må vara en smaksak. I en ständigt förändrande tid är det dock viktigt att veta vad som händer runt omkring. Man brukar säga att den som inte förstår historien eller bakgrunden inte heller förstår varför samhället ser ut som det gör idag.

Nyheter är egentligen nutidshistoria och eftersom vi lever i en så föränderlig värld där så mycket förändras så snabbt så är det en trygghet och ett sätt att skaffa sig själv en personlig kontroll över det som händer runt omkring. Därigenom kan man planera sin egen och sin familjs strategi för att få ett så framgångsrikt och tryggt liv som möjligt.

Nyttan med nyheter

Ett exempel på det är att det är bra att känna till hur det ser ut med säkerheten i olika delar av världen när man planerar sin semesterresa till exempel. Efter de fruktansvärda terrordåden på Sri Lanka nyligen kanske den ön inte är det första man tänker på när man börjar leta och planera sitt resmål. Så att hålla sig välinformerad och ta del av nyheter är något viktigt för ett bra liv.

luster