Blog

Rollen som nyhetsjournalist

10 jun 2019 0

De flesta inom Sveriges journalistkår jobbar som redigerare eller reportrar på TV, radio, press eller webb. En starkare kunskap kring flera kanaler är numer ett krav och ofta får en journalist göra ett samlat jobb. Här följer en samlad läsning kring journalistyrket 2019.

Ensam är stark

Att tillhöra en redaktion är en sak, men 2019 handlar det inte längre om att utföra reportage i fysiska team. Tvärtom ställs det allt högre krav på den enskilde journalisten. Att jobba på egen hand med flera olika saker är ett faktum numer. Det vill säga skriva, filma, klippa och sända ut materialet. En större frihet än tidigare, men samtidigt ett krävande jobb. Som ett resultat av den här utvecklingen i branschen jobbar också fler journalister på frilansbasis. Det innebär att man gör samma jobb som den som är anställd, men att journalisten fakturerar för jobbet. I längden kan det innebära en hel del arbetstimmar åt administration. Något som enkelt kan lösas genom smarta tjänster som factoring, vilka journalisten smidigt kan ansöka om direkt på nätet. Factoringtjänsten frigör kapital istället för att binda upp det på obetalda fakturor från uppdragsgivare.

Inom journalistikens värld handlar mycket om att följa de föreskrifter som gäller inom branschen. Det kan till exempel vara etiska regler gällande opartiskhet, men även bara det att informera korrekt.

Utbilda dig till journalist

Inom journalistutbildningen genereras en grundläggande kunskap kring yrket som sådant. Men studenten får även insikt i journalismens olika inriktningar. Det kan till exempel vara etermedier så som radio och TV, men även webben som idag även sänder realtidsnyheter. En nyhetsredaktion ute på mindre orter kan ofta bara ha en journalist anställd. Den rollen brukar då ofta gå under benämningen videojournalist.

Tidningsjournalisterna har länge befunnit sig i en omdiskuterad värld. I takt med detta har dock nya alternativ tagits fram. Appar och digitala upplagor är exempel som håller de traditionella tidningsjournalisternas yrke vid liv. Material ska tas fram till tidningen, men det ska lika snabbt finnas i anpassat format för nyhetsredaktionens samtliga kanaler. De stora kvällstidningarna har ofta redigerare, det vill säga personer som intar rollen att bestämma de färdiga sidorna. Det är dock i regel mallar som styr tidningarnas utseende.

Nya utmaningar i den digitala tiden

Även om nyhetsredaktioner idag anställer personer med andra akademiska titlar är dock en journalistutbildning ett tryggt kort. Konkurrensen är stenhård just nu enligt Arbetsförmedlingens årliga rapport, men samtidigt skapas ständigt nya behov i branschen. En journalistutbildning som spetsas med språkkunskap och tekniskt kunnande är en samlad bra merit 2019.

Språkkunskap syftar inte bara på förmågan att tala flera språk, det är också fördelaktigt att anpassa kommunikationen med mottagarna. Att besitta förmågan att kunna anpassa ett innehåll till en viss kanal och målgrupp. En nyhet produceras i en kanal, men ska sedan omvandlas till andra kanaler och på olika plattformar. En vid förståelse för olika miljöer och kontexter kommer att bli en ännu viktigare utmaning för journalister.

luster