Blog

Seriösa bloggare

21 Nov 2018 0

Idag kan vem som helst publicera artiklar genom både bloggar, FB och hemsidor. Det ger stora möjligheter, samtidigt som det kan vara svårt att veta vilka texter som man kan lita på. Ett nytt fenomen som kommit i och med internet är bloggare. Det finns olika slags bloggare: vardagsbloggare som skriver om vad de gör och tycker eller bloggar om ett särskilt ämne som drivs av ett företag och så finns det personer och organisation som bloggar för att driva en fråga. Det finns flera seriösa bloggare som vill belysa olika samhällsaspekter och använder sin blogg som en liten tidning.

Kännetecken på seriösa bloggare

Om du hittar en blogg som verkar seriös finns det några kännetecken och frågor som du kan ställa dig för att ta reda på om den är trovärdig eller inte. Det viktigaste kännetecken är att bloggen inte är anonym: vem är avsändaren? Har den utbildning eller erfarenhet inom området? Det finns seriösa bloggare inom alla områden som vill ge mer kunskap och föra samhället framåt – men det är skillnad på att vilja och kunna. Om bloggen handlar om klimatförändringar i de svenska fjällen, bör den antingen vara skriven av en forskare eller en biolog eller någon som jobbar eller bor i fjällen. En fjällbo kan också komma med viktiga erfarenheter.

luster