Monthly Archives: januari 2021

I olika sammanhang kan det vara bra att veta vad olika människor tycker om saker och ting. Det har länge varit viktigt för staten att veta vad medborgarna tycker eller hur de upplever samhället och företag har använt sig av enkäter och andra intervjumetoder. Men nu har fler börjat använda

luster