Källkritik i informationsdjungeln

Påverkan på val

Det finns mycket som är bra med internet: möjligheten att kolla fakta världen över, läsa vilken tidning man vill, beställa kläder från andra länder oc
luster