Källkritik i informationsdjungeln

Läsa hela artikel

Du har precis läst rubriken och ingressen till en artikel om att en skola i Göteborg har delat upp klassen i kön under gymnastiken. Tjejerna dansar oc

Påverkan på val

Det finns mycket som är bra med internet: möjligheten att kolla fakta världen över, läsa vilken tidning man vill, beställa kläder från andra länder oc
luster